Tr Sex Sohbet Hattı | Tr Sohbet HattıCanlı Sex Sohbet Hattı
Canlı Sohbet HattıKomşumun Azgın Kızı


evet sevgili sex düskünü ethernet kullan1c1lar1 ben yusuf benim oturdugum mahallede pek yak1s1kl1 erkek olmad1g1ndan mahallen1n butun k1zlar1 bana hayrand1.hatta ben b1 kac1n1n fark1na yen1 var1yorum.neyse mahallede (kod ad1 hulya)1sm1nde b1 k1z vard1.surekl1 gorusurduk fakat akl1ma kotu b1sey gelmezd1 annemle aralar1 1y1 oldugundan dolay1 surekl1 gel1p g1derd1.b1r mola ben porno f1lm 1zlerken akl1ma hulya geld1 onun 1c1n kotu b1rsey dusunmezken b1rden onu arzulamaya hatta onun o guzel gogus ve gotune masturbasyon yapmaya baslam1st1m.o zevkl1 dak1kalar
b1tt1kten sonra hulyaya 1lg1 duymaya baslad1m.ona yak1nlasman1n yollar1n1 ar1yordum b1rgun b1ze geld1g1nde ona andan hosland1g1m1 soyl1yecekt1m.ev1m1z uc katl1 oldugundan annemler orta katta bense ust kattayd1m.hulyay1 b1 bahane bulup yukar1 cag1rd1m.hulya yan1ma geld1g1nde coşkudan olecekt1m fakat herseye ragmen onu 1st1yordum sen1 sev1yorum ded1g1m zamanda bana bak1slar1 deg1sm1st1 hatta bana k1zd1g1n1 sanm1sken b1r zamanda bende sen1 sev1yorum dey1p dudaklar1ma yap1st1.fakat ben uzun zamandan ber1 abaza oldugumdan d1rek am1na dald1m ve bana herhang1 b1 tepk1 vermemes1 ben1 dahada cesaretlend1rd1.ben onun bal kutusunu m1nc1klarken b1rden yarrrrrrag1ma el1n1 goturup oksamaya baslad1 ben daha çok dayanamay1p yarrag1m1 c1kar1p el1ne verd1m ve bu h1c uzun surmed1 derhal bosald1m.daha bunun devam1 var ded1 ve soyunmaya ayn1 zamandada ben1 soymaya baslad1.once gogus uclar1na sonrada kl1tor1s1n1 yalad1m.o s1rada bende
sen1 sakso çekmek 1st1yorum dey1p 69 poz1syonunu ald1.ben onu yalarken oda ben1 yal1yordu onu cok arzulad1g1mdan dolay1 bulutlarda ucuyordum.o s1rada alt kattan annes1 cag1rd1.derhal gel1yorum dey1p son b1 h1s1mla kalkm1s olan yarrag1m1n uzer1ne oturdu aman allah1m bu ne dar vajina.boyle b1sey olamaz.sokmaya cal1st1ysamda olmad1.ve bana buna b1zde devam edel1m ded1.olur dey1p onu kap1ya kadar gec1rd1m.yaklas1k 2 saat sonra ben1 cag1rd1.bende yan1ma c1lekl1 prezervat1fler1m1 al1p onlara g1tt1m.daha kap1dan yen1 g1rm1s hatta ayakkab1lar1m1 c1karmam1st1m.derhal uzer1me atlay1p yarrag1m1 pantolonumdan c1kart1p sakso çekmeye baslad1.ebnde h1c korkmadan onun ben1 orda yalamas1na 1z1n verd1m.orda ben1 1 kere bosaltt1 ve bana dahas1da var dey1p 1cer1 kosarak ben1 cag1rd1.ben 1cer1 g1rerken b1 tuhafl1kvard1 annes1n1n ayakkab1lar1 duruyordu.1c1me b1 kurt dustu.fakat vajina tatl1 geld1g1nden at1n olumu arpadan olsun dey1p 1cer1 g1rd1m.soyunmus
yatakta ben1 bekl1yordu.aman tanr1m o ne guzell1k gogusler1 portakal kadar am1 1se yen1 tuylenm1s.derhal bacaklar1n1 omzuma al1p sulanm1s olan am1na gec1rmeye kalkt1m fakat cok dard1.parmag1mla b1raz gevsetmeye cal1st1m.sonra yeni baştan yeni baştan.ve n1hayet art1k 1c1ndeyd1m sonra yavasca g1d1p gelmeye baslad1m.onun 1nlemeler1 ben1 dahada h1zland1r1yordu.onu 2 defa orgazma ulast1rd1ktan sonra ben g1tmek zorunday1m dey1p uzer1m1 g1ymeye baslad1m.full o s1rada bana hay1r g1demezs1n daha s1rada annem var ded1.zuhal teyze 3540 yaslar1nda dolgun b1 kad1nd1 fakat ben ona h1c boyle yaklasmam1st1m.b1rden döşek odas1na g1rd1.dem1nden ber1 b1z1 seyred1p masturbasyon yap1yormus.c1plak b1 vaz1yette yan1ma gel1p eger k1z1m1 yeni baştan s1kmek 1st1yorsan ben1de s1keceks1n ded1.bendehulyadan vaz gecemem dey1p 1stemeye 1stemeye anas1n1da s1kt1m.ve boyle devam ett1.ben hulyay1 2 y1ldan ber1 s1k1yorum.

Kategoriler: Canlı Sohbet Hattı